Kontakt

Właściciel serwisu iRi.pl
Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne.pl sp. z o.o.
ul. Zygmunta Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa

NIP: 951-231-93-76 Regon: 142 509 200
KRS: 0000371357 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

e-mail: info@iri.pl